Gedragscode ANKO Haarwerk Specialist

 1. Villa Capelli houdt altijd en op de eerste plaats rekening met het welzijn van de klant.
 2. Villa Capelli beveelt alleen die technieken, producten en/of dienstverlening aan, die op dat moment het meest bevorderlijk zijn voor de oplossing van het haarprobleem van de betreffende klant. Als Villa Capelli geen adequate oplossing heeft, dan zal verwijzing naar een ander haarwerkbedrijf of pruikenspecialist plaatsvinden.
 3. Villa Capelli heeft de verantwoording om zich zodanig te gedragen ten opzichte van klanten, andere haarwerkbedrijven, betrokken instanties/instellingen en de media, dat er respect wordt geoogst voor zijn/haar vak.
 4. Villa Capelli zal volledig integer en toegewijd zijn met informatie, producten en dienstverlening naar de klanten, andere haarwerkbedrijven, betrokken instanties/instellingen en de media toe.
 5. Villa Capelli handhaaft in haar publiciteit, betreffende de media, de waarheid en de integriteit, zodat te allen tijde het willens en wetens verstrekken van misleidende informatie niet voor zal voorkomen.
 6. Villa Capelli gebruikt in de communicatie met klanten, andere haarwerkers, betrokken instanties/instellingen en de media geen termen die nadelig zijn voor ANKO en ANKO Sectie Haarwerken.
 7. Villa Capelli garandeert dat behandeling, dienstverlening en nazorg voor de klanten altijd mogelijk is tijdens de reguliere werktijden.
 8. Villa Capelli draagt er zorg voor, dat tijdens het uitoefenen van hun beroep alles conform het gestelde in de Statuten en Huishoudelijk Reglement van ANKO en ANKO Sectie Haarwerken verloopt.
 9. Villa Capelli draagt er zorg voor, dat hij/zij volledig op de hoogte is van alle technische ontwikkelingen binnen het beroep.
 10. Villa Capelli is zelf verantwoordelijk voor het bepalen van de prijs van te leveren producten en diensten. Het is verboden onderlinge prijsafspraken te maken.
 11. Villa Capelli geeft geen vertrouwelijke informatie over klanten door aan derden, behalve wanneer wettelijke vereisten anders voorschrijven, dan wel klanten daar zelf om vragen.
 12. Villa Capelli beschermt en respecteert binnen haar eigen bedrijf het recht op privacy van de klanten.
 13. Villa Capelli draagt er zorg voor, dat alle relevante declaraties van klanten bij elke zorgverzekeraar met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en adequaatheid kunnen worden ingediend en afgehandeld.